Кошик
62 відгуків
ТЕПЛОЕНЕРГОСЕРВІС +380503603952
+380 (50) 360-39-52
Кошик

Політика конфіденційності

Політика конфіденційності

 

Положення про обробку та захист персональних даних у базах персональних даних, власником яких є продавець

 

Зміст

Загальні поняття та сфера застосування

Перелік баз персональних даних

Мета обробки персональних даних

Порядок обробки персональних даних: отримання згоди, повідомлення про права та дії з персональними даними суб'єкта персональних даних< /strong>

Місцезнаходження бази персональних даних

Умови розкриття інформації про персональні дані третім особам

Захист персональних даних: засоби захисту, відповідальна особа, працівники, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв'язку з виконанням своїх службових обов'язків, термін зберігання персональних даних

Права суб'єкта персональних даних

Порядок роботи із запитами суб'єкта персональних даних

Державна реєстрація бази персональних даних

 

1. Загальні поняття та сфера застосування

1.1. Визначення термінів:

 

база персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних ;

 

відповідальна особа - певна особа, яка організує роботу, пов'язану із захистом персональних даних при їх обробці відповідно до закону;

 

власник бази персональних даних - фізична або юридична особа, якій законом або за згодою суб'єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, яке затверджує мету обробки персональних даних у цій базі даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;

 

Державний реєстр баз персональних даних - єдина державна інформаційна система збору, накопичення та обробки відомостей про зареєстровані даних;

 

загальнодоступні джерела персональних даних - довідники, адресні книги, реєстри, списки, каталоги, інші систематизовані збірники відкритої інформації, що містять персональні дані, розміщені та опубліковані за згодою суб'єкта персональних даних. Не вважаються загальнодоступними джерелами персональних даних соціальні мережі та інтернет-ресурси, в яких суб'єкт персональних даних залишають свої персональні дані (крім випадків, коли суб'єктом персональних даних прямо зазначено, що персональні дані розміщені з метою їхнього вільного розповсюдження та використання);

 

згода суб'єкта персональних даних - будь-яке документоване, добровільне волевиявлення фізичної особи про надання дозволу на обробку відповідно до сформульованої метою їх обробки;

 

знеособлення персональних даних - вилучення відомостей, що дозволяють ідентифікувати особу;

 

обробка персональних даних - любойова дія або сукупність дій, вчинених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, пов'язаних зі збором, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптацією, зміною, оновленням, використанням та розповсюдженням (поширенням, реалізацією, передачею) , знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу;

 

персональні дані - відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована; /strong>

  Розпорядник бази персональних даних - фізична або юридична особа, якій власником бази персональних даних або законом надано право обробляти. ці дані. Не є розпорядником бази персональних даних особа, якій власником та/або розпорядником бази персональних даних доручено здійснювати роботи технічного характеру з базою персональних даних без доступу до змісту персональних даних;

 

  Суб'єкт персональних даних - фізична особа, щодо якої відповідно до закону здійснюється обробка її персональних даних;

 

 

третя особа - будь-яка особа, за винятком суб'єкта персональних даних, власника або розпорядника бази персональних даних та уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних, якому власником чи розпорядником бази персональних даних здійснюється передача персональних даних відповідно до закону;

 

особливі категорії даних - персональні дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, у політичних партіях та професійних спілках, а також даних щодо здоров'я або статевого життя.

  1.2. Це Положення є обов'язковим для застосування відповідальною особою та співробітниками продавця, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв'язку з виконанням своїх службових обов'язків.

  

2. Список баз персональних даних

2.1. Продавець є власником баз персональних даних:

 

 

база персональних даних контрагентів.

 

3. Ціль обробки персональних даних

3.1. Метою обробки персональних даних у системі є забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, надання, отримання та здійснення розрахунків за придбані товари та послуги відповідно до Податкового кодексу України, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

 

4. Порядок обробки персональних даних: отримання згоди, повідомлення про права та дії з персональними даними суб'єкта персональних даних

4.1 Згода суб'єкта персональних даних має бути добровільним волевиявленням фізичної особи про надання дозволу на обробку її персональних відповідно до сформульованої метою їх обробки.

 

4.2. Згода суб'єкта персональних даних може бути надана у таких формах:

 

документ на паперовому носії з реквізитами, що дозволяють ідентифікувати цей документ та фізичну особу; /p>

електронний документ, який повинен містити обов'язкові реквізити, що дозволяють ідентифікувати цей документ та фізичну особу. Добровільне волевиявлення фізичної особи про надання дозволу на обробку її персональних даних доцільно засвідчувати електронним підписом суб'єкта персональних даних;

позначка на електронній сторінці документа або в електронному файлі, який обробляється в інформаційній системі на основі документованих програмно-технічних рішень.

4.3. Згода суб'єкта персональних даних надається при оформленні цивільно-правових відносин відповідно до чинного законодавства.

  4.4. Повідомлення суб'єкта персональних даних про включення його персональних даних до бази персональних даних, права, визначені Законом України "Про захист персональних даних", мета збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані здійснюється при оформленні цивільно-правових відносин відповідно до чинного законодавства .

 

 

4.5. Обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров'я або статевого життя (особливі категорії даних) забороняється.


 

5. Місцезнаходження бази даних

5.1. Зазначені у розділі 2 цього Положення бази персональних даних знаходяться на адресі продавця.

 


 

6. Умови розкриття інформації про персональні дані третім особам

6.1. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб'єкта персональних даних, наданого власнику персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.

 

  6.2. Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо вказана особа відмовляється взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України "Про захист персональних даних" або не може їх забезпечити.

 

  6.3. Суб'єкт відносин, пов'язаних із персональними даними, подає запит про доступ (далі - запит) до персональних даних власнику персональних даних.

 

  6.4. У запиті зазначаються:

 

 

прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (місце перебування) та реквізити документа, що посвідчує фізичну подає запит (для фізичної особи – заявника);
 

найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка подає запит, посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, що посвідчує ; підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної особи (для юридичної особи – заявника);

прізвище, ім'я та по батькові, а також інші відомості, що дозволяють ідентифікувати фізичну особу, щодо якої робиться запит;

відомості про базу персональних даних, щодо якої подається запит, або відомості про власника або розпорядника цієї бази персональних даних;

список персональних даних, які запитуються;

мета та/або правові підстави для запиту.

6.5. Термін вивчення запиту щодо його задоволення неспроможна перевищувати десяти робочих днів із дня надходження. Протягом цього терміну власник бази персональних даних доводить до відома особи, яка подає запит, що запит буде задоволений або відповідні персональні дані не підлягають наданню із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті. Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня надходження, якщо інше не передбаченопро закон.

  6.6. Відстрочення доступу до персональних даних третіх осіб допускається, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у запиті, не може перевищувати сорока п'яти календарних днів.

 

 

6.7. Повідомлення про відстрочку доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження такого рішення.

  6.8. У повідомленні про відстрочку вказуються:

 

 

прізвище, ім'я та по батькові посадової особи;

дата відправлення повідомлення;

причина відстрочки;

термін, протягом якого буде задоволено запит.

6.9. Відмова у доступі до персональних даних допускається, якщо доступ до них заборонено згідно із законом.

 

6.10 У повідомленні про відмову вказуються:

 

прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка відмовляє у доступі;

>

дата відправлення повідомлення;

причина відмови.

6.11 Рішення про відстрочку або відмову з доступу до персональних даних може бути оскаржене до суду. 

7. Захист персональних даних: способи захисту, відповідальна особа, працівники, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв'язку з виконанням своїх службових обов'язків, термін зберігання персональних даних

7.1. Власника бази персональних даних обладнано системними та програмно-технічними засобами та засобами зв'язку, які запобігають втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, спотворенню, підробці, копіюванню інформації та відповідають вимогам міжнародних та національних стандартів.

 

  7.2. Відповідальна особа організує роботу, пов'язану із захистом персональних даних при їх обробці відповідно до закону. Відповідальна особа визначається наказом Власника бази персональних даних.

 

  Обов'язки відповідальної особи з організації роботи, пов'язаної із захистом персональних даних при їх обробці, вказуються в посадовій інструкції.

 

  7.3. Відповідальна особа зобов'язана:

 

 

знати законодавство України у сфері захисту персональних даних;

розробити процедури доступу до персональних даних співробітників відповідно до їх професійних або службових або трудових обов'язків;забезпечити виконання співробітниками Власника бази персональних даних вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, що регулюють діяльність Власника бази персональних даних з обробки та захисту персональних даних у базах персональних даних;

розробити порядок (процедуру) внутрішнього контролю за дотриманням вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів , що регулюють діяльність Власника бази персональних даних з обробки та захисту персональних даних у базах персональних даних, який, зокрема, повинен містити норми про періодичності здійснення такого контролю;

повідомляти Власнику бази персональних даних про факти порушень співробітниками вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів , що регулюють діяльність Власника бази персональних даних з обробки та захисту персональних даних у базах персональних даних у строк не пізніше одного робочого дня з моменту виявлення таких порушень;

забезпечити зберігання документів, що підтверджують надання суб'єктом персональних даних згоди на обробку своїх персональних даних та повідомлення зазначеного суб'єкта його правах.

  7.4. З метою виконання своїх обов'язків відповідальна особа має право:

 

 

отримувати необхідні документи, у тому числі накази та інші розпорядчі документи, видані Власником бази персональних даних, пов'язані з обробкою персональних даних;

робити копії з отриманих документів, у тому числі копії файлів, будь-яких записів, що зберігаються в локальних обчислювальних мережах та автономних комп'ютерних системах;

брати участь в обговоренні виконуваних ним обов'язків організації роботи, пов'язаної із захистом персональних даних при їх обробці;

вносити на розгляд пропозиції щодо покращення діяльності та вдосконалення методів роботи, подавати зауваження та варіанти усунення виявлених недоліків у процес обробки персональних даних;

отримувати пояснення з питань здійснення обробки персональних даних;

підписувати та візувати документи в межах своєї компетенції.

7.5. Працівники, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв'язку з виконанням своїх службових (трудових) обов'язків зобов'язані дотримуватись вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, щодо обробки та захисту персональних даних у базах персональних даних.< /strong>

 

  7.6. Працівники, які мають доступ до персональних даних, у тому числі, що здійснюють їх обробку, зобов'язані не допускати розголошення будь-яким способом персональних даних, які їм було довірено або стали відомі у зв'язку з виконанням професійних чи службових чи трудових обов'язків. Таке зобов'язання діє після припинення ними діяльності, пов'язаної з персональними даними, крім випадків, встановлених законом.

 

 

7.7 Особи, які мають доступ до персональних даних, у тому числі здійснюють їхню обробку в разі порушення ними вимог Закону України "Про захист персональних даних" несуть відповідальність згідно із законодавством України.

  7.8. Персональні дані не повинні зберігатися довше, ніж це необхідно для мети, для якої такі дані зберігаються, але в будь-якому випадку не довше за термін зберігання даних, визначений згодою суб'єкта персональних даних на обробку цих даних.

  

8. Права суб'єкта персональних даних

8.1. Суб'єкт персональних даних має право:

 

 

знати про місцезнаходження бази персональних даних, що містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та / або місце проживання (перебування) власника або розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення про отримання цієї інформації уповноваженим їм особам, крім випадків, встановлених законом;

отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб,ним передаються його персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних;

на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;

отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;

пред'являти мотивовану вимогу з запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їх повноважень, передбачених законом;

пред'являти вмотивовану вимогу про зміну або знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно або є недостовірними;

на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням , ненаданням або несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, які є недостовірними або ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноваженням яких належить здійснення захисту персональних даних;

застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних.

9. Порядок роботи із запитами суб'єкта персональних даних

9.1. Суб'єкт персональних даних має право на отримання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб'єкта відносин, пов'язаних із персональними даними, без зазначення мети запиту, крім випадків, встановлених законом.

 

  9.2. Доступ суб'єкта персональних даних до даних про себе здійснюється безкоштовно.

 

  9.3. Суб'єкт персональних даних подає запит про доступ (далі - запит) до персональних даних власнику бази персональних даних.

 

 

У запиті вказуються:

 

прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (місце перебування) та реквізити документа, що засвідчує особу суб'єкта даних;

інші відомості, що дозволяють ідентифікувати особу суб'єкта персональних даних;

відомості про базу персональних даних, щодо якої подається запит, або відомості про власника або розпорядника цієї бази ;

перелік персональних даних, які запитуються.

9.4. Термін вивчення запиту щодо його задоволення неспроможна перевищувати десяти робочих днів із дня надходження. Протягом цього терміну власник бази персональних даних доводить до відома суб'єкта персональних даних, що запит буде задоволений або відповідні персональні дані не підлягають наданню із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті.

 

  9.5. Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня надходження, якщо інше не передбачено законом.

 

 

10. Державна реєстрація бази персональних даних

10.1. Державна реєстрація баз персональних даних здійснюється відповідно до статті 9 Закону України "Про захист персональних даних".

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner